Teritoriu

Teritoriul acoperit prin prezentul proiect este spaţiul omogen delimitat de localitaţile LUPAC la sud, ZORLENTU MARE la est, RAMNA la vest, toate în județul Caraș-Severin, Găvojdia la nord și ȘTIUCA la nord -vest, situate în județul Timiș, toate în zona de Vest a României. Teritoriul se întinde pe o suprafaţa de 1353,87 km2 pe raza judeţelor Timiş, (zona de sud-est), şi Caraş-Severin, (zona de nord -est), şi cuprinde 16 unitaţăţi administrativ teritoriale. Populaţia acestui teritoriu este de 28.493 locuitori. Cele 16 UAT­ uri împreună cu satele arondate cuprind un numar de 47 de localități.

Comunele care alcătuiesc Parteneriatul sunt:

Tîrnova, Carașova, Lupac, Fîrliug, Ramna, Ocna de Fier, Zorlențu Mare, Văliug, Brebu, Ezeriș, Dognecea, Brebu Nou, toate din județul Caraș-Severin, comunele Găvojdia, Victor Vlad Delamarina, Știuca și Darova, aferente județului Timiș.

Zonele protejate reprezintă o pondere importantă din suprafaţa totală a teritoriului acoperit de Parteneriatul Caraș Timiș și o atracție turistică importantă. La nivelul Microregiunii

Caraș Timiș, sunt 12 arii protejate și monumente ale naturii, incluse în Natura 2000, evidențiate în tabelul de mai jos:

 

Denumirea ariei protejate Localizare Categoria IUCN Tip Suprafața Ha Observaţii
Bârzăvita Valiug IV forestier 3.406,90
Cheile Caraşului Caraşova IV mixt 578
Locul fosilifer de

la Apadia

Brebu III paleontologic 1 Monument al naturii
Locul fosilifer de la Ezeriș Ezeriş III paleontologic 2 Monument al naturii
Locul fosilifer de la Tîrnova Tîrnova III paleontologic 2 Monument al naturii
Locul fosilifer de la Valeapai Ramna III paleontologic 2 Monument al naturii
Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare Zorlenţu Mare III paleontologic 3 Monument al naturii
Locul fosilifer de la Soceni Ezeriș III paleontologic 0,40 Monument al naturii
Padeurea Ezerişel Ezeriș IV floristic şi faunistic 120
Peştera Comarnic Caraşova IV speologic 0,10
Peştera Popovăţ Caraşova IV speologic 0,10
Peștera Răsuflătoarei Caraşova I-a ştiinţific 1,10 declarat prin HG 2151/2004
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.