M8/6B – Promovarea incluziunii sociale

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE NR. 1/2019, MĂSURA 8/6B – ”Promovarea incluziunii sociale

SESIUNEA 1/2019 (publicat 24.04.2019)

APEL DE SELECTIE NR. 1/2019, MĂSURA 8/6B – ”Promovarea incluziunii sociale


GHIDUL SOLICITANTULUI-Măsura M8_6B-Promovarea incluziunii sociale

1. Anexa -1 – M8_6B-Cererea- de-Finantare

2. Anexa 2 M8_6B-FISA MASURII

3. Anexa 3 M8_6B-Model Studiu de Fezabilitate

4. Anexa 4 M8_6B-Recomandari elaborare Analiza Cost Beneficiu

5.Anexa 5 M8_6B-Memoriu_Justificativ

6. Anexa 6 – Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare

7. Anexa 7 M8_6B-Declaratie raportare plati efectuate de AFIR

8. Anexa 8 M8_6B-Teritoriul eligibil GAL CARAS-TIMIS

9. Anexa 9 M8_6B-Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului

10. Anexa 10 M8_6B-Model declaratie solicitant privind incadrarea in HG 226_2015

11. Anexa 11 _M8_6B- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi minimis

12.Anexa_12_M8_6B-Declaratie-protectie-date-cu-caracter-personal


F_01-M8_6B-Fisa de verificare a conformitatii

F_02-M8_6B-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_05-M8_6B-Fisa de evaluare a criteriilor de selectie


SESIUNEA 1/2018 -PRELUNGIRE

M8_6B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE – PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2018-SIMPLIFICAT

M8_6B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE – PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2018-FORMA COMPLEXA


SESIUNEA 1/2018

M8_6B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE – APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2018-SIMPLIFICAT (publicat 30.03.2018)

M8_6B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE – APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2018-FORMA COMPLEXA (publicat 30.03.2018)


GHIDUL SOLICITANTULUI-Măsura M8_6B-Promovarea incluziunii sociale

1. Anexa -1 – M8_6B-Cererea- de-Finantare

2. Anexa 2 M8_6B-FISA MASURII

3. Anexa 3 M8_6B-Model Studiu de Fezabilitate

4. Anexa 4 M8_6B-Recomandari elaborare Analiza Cost Beneficiu

5.Anexa 5 M8_6B-Memoriu_Justificativ

6. Anexa 6 – Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare

7. Anexa 7 M8_6B-Declaratie raportare plati efectuate de AFIR

8. Anexa 8 M8_6B-Teritoriul eligibil GAL CARAS-TIMIS

9. Anexa 9 M8_6B-Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului

10. Anexa 10 M8_6B-Model declaratie solicitant privind incadrarea in HG 226_2015

11. Anexa 11 – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi minimis


F_01-M8_6B-Fisa de verificare a conformitatii

F_02-M8_6B-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_05-M8_6B-Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.