M4/5C – Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei

SESIUNEA 1/2022

M4_5C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2022- FORMA SIMPLIFICATA (publicat 05.09.2022)

M4_5C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2022- FORMA COMPLEXA (publicat 05.09.2022)

GHIDUL SOLICITANTULUI – M4 _5C -Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei  (publicat 05.09.2022)

1.  Anexa 1- M4 – 5C – Cererea de Finantare

2. Anexa 2 – M4 – 5C – Fisa Masurii

3. Anexa 3 – M4 – 5C – Model Studiu de Fezabilitate

4. Anexa 4 – M4 – 5C – Recomandari Analiza Cost-Beneficiu

5. Anexa 5 – M4 – 5C – Model Memoriu Justificativ

6. Anexa 6 – M4 – 5C –  Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului

7. Anexa 7 – M4 – 5C – Teritoriul eligibil GAL Caraș-Timiș

8. Anexa 8 – M4 – 5 C – Declaratie inregistrare Registrul Debitorilor AFIR

9. Anexa 9 – M4 – 5C – Declaratie inregistrare proiect alta Axa PNDR

10. Anexa 10 – M4 – 5C – Declaratie Raportare Plati GAL Caras-Timis

11. Anexa 11 – M4 – 5C – Declaratie privind asumarea responsabilitarii rezilierii

12. Anexa 12 – M4 – 5C – Declaratie Date Caracter Personal


F01- Fisa de verificare a conformitatii

F02-Fisa de verificare a eligibilitatii

F04- Fisa de verificare pe teren

F 05 -Fisa de verificare a criteriilor de selectie

 


SESIUNEA 1/2019

M4_5C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2019- FORMA SIMPLIFICATA (publicat 03.08.2019)

M4_5C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 din 2019- FORMA COMPLEXA (publicat 03.08.2019)


GHIDUL SOLICITANTULUI – M4 _5C -Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei  (publicat 03.08.2019)

1.  Anexa 1- M4 – 5C – Cererea de Finantare

2. Anexa 2 – M4 – 5C – Fisa Masurii

3. Anexa 3 – M4 – 5C – Model Studiu de Fezabilitate

4. Anexa 4 – M4 – 5C – Recomandari Analiza Cost-Beneficiu

5. Anexa 5 – M4 – 5C – Model Memoriu Justificativ

6. Anexa 6 – M4 – 5C –  Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului

7. Anexa 7 – M4 – 5C – Teritoriul eligibil GAL Caraș-Timiș

8. Anexa 8 – M4 – 5 C – Declaratie inregistrare Registrul Debitorilor AFIR

9. Anexa 9 – M4 – 5C – Declaratie inregistrare proiect alta Axa PNDR

10. Anexa 10 – M4 – 5C – Declaratie Raportare Plati GAL Caras-Timis

11. Anexa 11 – M4 – 5C – Declaratie privind asumarea responsabilitarii rezilierii

12. Anexa 12 – M4 – 5C – Declaratie Date Caracter Personal


F01- Fisa de verificare a conformitatii

F02-Fisa de verificare a eligibilitatii

F04- Fisa de verificare pe teren

F 05 -Fisa de verificare a criteriilor de selectie

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.