M2/2A – Sprijinirea activitatilor agricole

ERATA NR. 1 – M2_2A – SPRIJINIREA ACTIVITATIILOR RURALE – APEL DE SELECTIE NR. 1 DIN 2019 – SIMPLIFICAT (publicat 21.08.2019)

ERATA NR. 1 – M2_2A – SPRIJINIREA ACTIVITATIILOR RURALE – APEL DE SELECTIE NR. 1 DIN 2019 – FORMA COMPLEXA (publicat 21.08.2019)


M2_2A – SPRIJINIREA ACTIVITATIILOR RURALE – APEL DE SELECTIE NR. 1 DIN 2019 – SIMPLIFICAT (publicat 25.07.2019)

M2_2A – SPRIJINIREA ACTIVITATIILOR RURALE – APEL DE SELECTIE NR. 1 DIN 2019 – FORMA COMPLEXA (publicat 25.07.2019)


ERATA NR. 1  la GHIDUL SOLICITANTULUI – M2_2-A – SPRIJINIREA ACTIVITATILOR AGRICOLE  si la F_02 – Fisa de Verificare a Eligibilitatii( publicat 21.08.2019)

GHIDUL SOLICITANTULUI – M2_2-A – SPRIJINIREA ACTIVITATILOR AGRICOLE

1. Anexa 1 – M2-2A – Cererea de Finanțare 

2. Anexa 2 – M2-2A – Studiu de Fezabilitate 

3. Anexa 3 – M2-2A – Fișa Masurii 

4. Anexa 4 – Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola

5. Anexa 5 – Cod_Bune_Practici_Agricole

6. Anexa 6 – Angajament privind utilizarea cofinantarii

7. Anexa 7 – Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

8. Anexa 8 – Lista_rase_autohtone_indigene

9. Anexa 9 – Instructiuni evitare creare conditii artificiale

10. Anexa 10 – Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri

11. Anexa-11-M-2_2A-Declaratie-pe-proria-raspundere-privind-inregistrarea-proiectului-in-alta-masura-din-PNDR

12. Anexa 12 – Declaratie Raportare GAL Caras-Timis

13. Anexa 13 – Declaratie creare locuri de munca

14. Anexa 14 – Declaratie Date Caracter Personal

15. Anexa 15 – Lista_UAT_din_zonele_montane_ZM

16. Anexa 16 – Lista actelor normative utile

17. Anexa 17 – RATELE DE TRANSFORMARE ÎN UVM PE SPECII ȘI CATEGORII DE ANIMALE


F_01 – M2_2A – FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII PROIECTULUI

F_02 – M2_2A – Fisa de Verificare a Eligibilitatii

F_05 – M2_2A – Fisa verificare criterii de selectie


Ghidul-depozitării-gunoiului-de-grajd-în-fermele-individuale

ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.