M11/6C – Dezvoltarea infrastructurii IT&C

M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT&C – APEL SELECTIE NR.2/ 2023-  FORMA SIMPLIFICATA (publicat 22.11.2023)

M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT&C  – APEL SELECTIE NR.2/2023- FORMA COMPLEXA (publicat 22.11.2023)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI – Măsura_M11-6C – Dezvoltarea infrastructurii IT&C – v.02

1. Anexa-1-M11_6C- Cererea-de-Finantare

02. Anexa-2- FISA MASURII

03.-Anexa-3-MODEL-STUDIU-DE-FEZABILITATE

04.-Anexa-4-M11_6C-Memoriu-Justificativ

05-.Anexa-5-Recomandari-elaborare-ACB

06.-Anexa-6-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-IMM

07.-Anexa-7_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

08.-Anexa-8_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dez

09.-Anexa9-DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-GAL-Caras-Timis

10.-Anexa-10-M11_6C-Declaratie-protectie-date-cu-caracter-personal-1

11.-Anexa-11-Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

12.Anexa-M12-6C-Declaratie-pe-propria-raspundere-a-solicitantului-privind-respectarea-regulii-de-cumul-a-ajutoarelor-de-stat-şi-minimis

13.-Anexa-13-Model-declaratie-incadrare-in-HG-226_2015

14.-Anexa-14-M11_6C-Declaratie-asumare-reziliere-contract-de-finantare

15.-Anexa-15-Declaratie-privind-comunicarea-datelor-catre-ANCOM

16.-Anexa-16-model-declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-în-cadrul-altei-măsuri-din-PNDR

17.-Anexa-17-Model-HCL-pt-implementare-proiect

18.-Anexa-18-Model-Contract-de-Finantare


F_01 – M11_6CFisa-de-verificare-a-conformitatii

F 02 – M11_6C-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_04 – M11_6C-Fisa de verificare pe teren

F_05 – M11_6C-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-


 

M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT&C – APEL SELECTIE NR.1 – 2023-  FORMA SIMPLIFICATA (publicat 22.08.2023)

M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT&C  – APEL SELECTIE NR.1 – 2023- FORMA COMPLEXA (publicat 22.08.2023)

 

GHIDUL SOLICITANTULUI – Măsura_M11-6C – Dezvoltarea infrastructurii IT&C – v.02

1. Anexa-1-M11_6C- Cererea-de-Finantare

02. Anexa-2- FISA MASURII

03. Anexa-3-MODEL-STUDIU-DE-FEZABILITATE

04. Anexa-4-M11_6C-Memoriu-Justificativ

05. Anexa-5-Recomandari-elaborare-ACB

06. Anexa-6-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-IMM

07. Anexa-7_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

08. Anexa-8_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dez

09. Anexa-9-DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-GAL-Caras-Timis

10. Anexa-10-M11_6C-Declaratie-protectie-date-cu-caracter-personal

11.Anexa-11-Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

12. Anexa-12-M11_6C-Declaratie-pe-propria-raspundere-a-solicitantului-privind-respectarea-regulii-de-cumul-a-ajutoarelor-de-stat-şi-minimis

13. Anexa-13-M11_6C – Model-declaratie-incadrare-in-HG-226_2015

14. Anexa-14-M11_6C-Declaratie-asumare-reziliere-contract-de-finantare

15. Anexa-15-M11_6C – Declaratie-privind-comunicarea-datelor-catre-ANCOM

16. Anexa-16-M11_6C-model-declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-în-cadrul-altei-măsuri-din-PNDR

17. Anexa-17-M11_6C-Model-HCL-pt-implementare-proiect

18. Anexa-18-M11_6C-Model-Contract-de-Finantare


F_01 – M11_6CFisa-de-verificare-a-conformitatii

F 02 – M11_6C-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_05 – M11_6C-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-

 


M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI IT&C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 – 2018-FORMA COMPLEXA (publicat 18.12.2018)

M11 _6C- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI IT&C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 – 2018 -varianta simplificata (publicat 18.12.2018)


GHIDUL SOLICITANTULUI – Măsura_M11-6C – Dezvoltarea infrastructurii IT&C

01. Anexa-1 -M11_6C-Cererea-de-Finantare

02. Anexa-2-M-11_6C-FISA-MASURII

03. Anexa-3-MODEL-STUDIU-DE-FEZABILITATE

04. Anexa-5-M11_6C-Memoriu-Justificativ

05 .Anexa – 5 Recomandari elaborare ACB

06. Anexa-6-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-IMM

07. Anexa -7_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

08. Anexa -8_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dez

09. Anexa-9 DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-GAL Caras Timis

10. Anexa -10 – M11_6C – Declaratie protectie date cu caracter personal

11. Anexa -11 – Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

12. Anexa-12 – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi minimis

13. Anexa-13-Model-declaratie-incadrare-in-HG-226_2015

14. Anexa 14 – M11_6C – Declaratie asumare reziliere contract de finantare

15. Anexa 15 – Declaratie privind comunicarea datelor catre ANCOM

16. Anexa 16-model-declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-în-cadrul-altei-măsuri-din-PNDR

17. Anexa 17 -Model-HCL-pt-implementare-proiect

18. Anexa 18-Model-Contract-de-Finantare

Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

Partea a II -a la Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

 

 

 

 

 


M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT&C – APEL SELECTIE NR.1 – 2019-  FORMA SIMPLIFICATA (publicat 08.11.2019)

M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IT&C  – APEL SELECTIE NR.1 – 2019- FORMA COMPLEXA (publicat 08.11.2019)


GHIDUL SOLICITANTULUI – Măsura_M11-6C – Dezvoltarea infrastructurii IT&C – v.02

1. Anexa-1-M11_6C- Cererea-de-Finantare

02. Anexa-2- FISA MASURII

03. Anexa-3-MODEL-STUDIU-DE-FEZABILITATE

04. Anexa-4-M11_6C-Memoriu-Justificativ

05. Anexa-5-Recomandari-elaborare-ACB

06. Anexa-6-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-IMM

07. Anexa-7_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

08. Anexa-8_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dez

09. Anexa-9-DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-GAL-Caras-Timis

10. Anexa-10-M11_6C-Declaratie-protectie-date-cu-caracter-personal

11.Anexa-11-Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

12. Anexa-12-M11_6C-Declaratie-pe-propria-raspundere-a-solicitantului-privind-respectarea-regulii-de-cumul-a-ajutoarelor-de-stat-şi-minimis

13. Anexa-13-M11_6C – Model-declaratie-incadrare-in-HG-226_2015

14. Anexa-14-M11_6C-Declaratie-asumare-reziliere-contract-de-finantare

15. Anexa-15-M11_6C – Declaratie-privind-comunicarea-datelor-catre-ANCOM

16. Anexa-16-M11_6C-model-declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-în-cadrul-altei-măsuri-din-PNDR

17. Anexa-17-M11_6C-Model-HCL-pt-implementare-proiect

18. Anexa-18-M11_6C-Model-Contract-de-Finantare


F_01 – M11_6CFisa-de-verificare-a-conformitatii

F 02 – M11_6C-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_05 – M11_6C-Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-

 


M11_6C – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI IT&C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 – 2018-FORMA COMPLEXA (publicat 18.12.2018)

M11 _6C- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI IT&C – APEL DE SELECȚIE NR. 1 – 2018 -varianta simplificata (publicat 18.12.2018)


GHIDUL SOLICITANTULUI – Măsura_M11-6C – Dezvoltarea infrastructurii IT&C

01. Anexa-1 -M11_6C-Cererea-de-Finantare

02. Anexa-2-M-11_6C-FISA-MASURII

03. Anexa-3-MODEL-STUDIU-DE-FEZABILITATE

04. Anexa-5-M11_6C-Memoriu-Justificativ

05 .Anexa – 5 Recomandari elaborare ACB

06. Anexa-6-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-IMM

07. Anexa -7_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

08. Anexa -8_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dez

09. Anexa-9 DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-GAL Caras Timis

10. Anexa -10 – M11_6C – Declaratie protectie date cu caracter personal

11. Anexa -11 – Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

12. Anexa-12 – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi minimis

13. Anexa-13-Model-declaratie-incadrare-in-HG-226_2015

14. Anexa 14 – M11_6C – Declaratie asumare reziliere contract de finantare

15. Anexa 15 – Declaratie privind comunicarea datelor catre ANCOM

16. Anexa 16-model-declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-în-cadrul-altei-măsuri-din-PNDR

17. Anexa 17 -Model-HCL-pt-implementare-proiect

18. Anexa 18-Model-Contract-de-Finantare

Fisa de verificare a conformitatii (F_01)

Fisa de verificare a eligibilitatii (F_02)

Fisa de evaluare a criteriilor de selectie (F_05)

Partea a II -a la Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

_______________________________________________________________________

Informatii suplimentare

1. Cerinte-minime-obligatorii-infrastructura-broadband-update-20.03.2017

2. Clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM – Adresa catre MADR R94829/13.01.2017

3. LZA37GAL-2014-2020 actualizata 31-01-2017

3.1. Extras pentru GAL a Listei_zone_MADR -LZA

4. Adresa_ANCOM_SC-DER-13638_19.05.2017

5. 20150526_Rspuns_MADR_LZA_dup_consultare – 26.05.2017

6. Solicitarea GAL confirmare localitati eligibile de catre ANCOM

7. Confirmare ANCOM Localitati eligibile 25.10.2018

8. ProtocolAFIR_INSCCP130_26_07_2017

 

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.