M1/6B – Dezvoltarea și Modernizarea Localităților rurale

SESIUNEA 2/2018 (publicat 28.09.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI-Măsura M1_6B-Dezvoltarea și Modernizarea Localităților Rurale-v02

1.Anexa-1-Cererea-de-Finantare-M1-6B-21.09.2018 -v02

2. Anexa 2 M 1_6B-FISA MASURII

3. Anexa 3 M1_6B-Model Studiu de Fezabilitate

4. Anexa 4 M1_6B- Recomandari elaborare Analiza Cost Beneficiu

5. Anexa 5 M1_6B -Memoriu Justificativ

6. Anexa 6 M1_6B-Model declaratie introducere investitie in circuit turistic

7. Anexa 7 M1_6B- Declaratie raportare plati efectuate de AFIR

8. Anexa 8 M1_6B-Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3-1

9. Anexa 9 M1_6B-Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

10. Anexa 10 M1_6B- Lista comunelor cu potential turistic ridicat M313 actualizat 14.11.2008

11. Anexa 11 M1_6B-Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

12. Anexa 12 M1_6B-Teritoriul eligibil GAL Caraș-TImiș

13. Anexa 13 M1_6B- Model declaratie solicitant privind incadrarea in HG 226_2015

14. Anexa 14 M1_6B-Declaratie cf. art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877_2016 al MADR

15. Anexa 15 M1_6B- Declaratie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi minimis

16. Anexa 16 – M1_6B –  Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

_____________________________________________________________________________________

F_01-M1_6B-Fisa de verificare a conformitatii

F_02-M1_6B-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_03-M1_6B-Fisa de solicitare informatii suplimentare

F_03-M1_6B-Partea a II -a la Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

F_05 – M1_6B-Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

 

=====================================================================================

SESIUNEA 1/2018 – sesiune inchisă

GHIDUL SOLICITANTULUI-Măsura M1_6B-Dezvoltarea și Modernizarea Localităților Rurale

1.-Anexa-1-M1_6B-Cererea-de-Finantare

2. Anexa 2 M 1_6B-FISA MASURII

3. Anexa 3 M1_6B-Model Studiu de Fezabilitate

4. Anexa 4 M1_6B- Recomandari elaborare Analiza Cost Beneficiu

5. Anexa 5 M1_6B -Memoriu Justificativ

6. Anexa 6 M1_6B-Model declaratie introducere investitie in circuit turistic

7. Anexa 7 M1_6B- Declaratie raportare plati efectuate de AFIR

8. Anexa 8 M1_6B-Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3-1

9. Anexa 9 M1_6B-Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

10. Anexa 10 M1_6B- Lista comunelor cu potential turistic ridicat M313 actualizat 14.11.2008

11. Anexa 11 M1_6B-Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

12. Anexa 12 M1_6B-Teritoriul eligibil GAL Caraș-Timiș

13. Anexa 13 M1_6B- Model declaratie solicitant privind incadrarea in HG 226_2015

14. Anexa 14 M1_6B-Declaratie cf. art. 4, pct. 3 din Anexa la Ordinul nr. 877_2016 al MADR

15. Anexa 15 M1_6B- Declaratie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi minimis

_____________________________________________________________________

F_01-M1_6B- Fisa de verificare a conformitatii

F_02-M1_6B-Fisa de verificare a eligibilitatii

F_03-M1_6B-Fisa de evaluare a criteriilor de selectie

F_03-M1_6B-Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03)

F_03-M1_6B-Partea a II -a la Fisa de solicitare informatii suplimentare (F_03) – fisier docx

 

RSF_M1_Sesiunea 1-2018 (Raportul de Selectie Final)

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.