Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului ”MĂSURI INTEGRATE PE TERITORIUL GAL CARAȘ-TIMIȘ”, POCU /827 / 5 /2 / 140382/ 02.07.2021

Dosarele Planurilor de afaceri se depun la Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș sau online prin incaracarea dosaului complet in format pdf. pe un link OneDrive alocat solicitantului pentru proiect pana cel tarziu in data de 07.11.2022 ora 23:59.

Link-ul OneDrive se va solicita pe e-mail la evaluare@gal-caras-timis.ro prin transmiterea unei copii a Cartii de identitare a solicitantului si denumirea proiectului propus. Orice incarcare pe acest link se va semnala prin transmiterea unui e-mail. Toate documentele se vor depune ulterior si in original la GAL Caras-Timis.

Evaluarea se va realiza pe măsura depunerii planurilor de afaceri și se va finaliza în data 15.11.2022.

Raportul intermediar de selecție al planurilor de afaceri se publică în data de 15.11.2022, pe site-ul GAL-lui Caraș-Timiț www.gal-caras-timis.ro

METODOLOGIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI 

ANEXE

Centralizator de evaluare tehnico – economica intermediar

Raportul de selecție al planurilor de afaceri

Centralizator de evaluare si selectie final

 

 

 

 

 

 

 

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.